Kalkulator BMI

Sposoby na określanie odpowiedniej wagi

Bardzo istotnym elementem naszego życia jest utrzymywanie prawidłowej wagi – w związku z tym ważna zdaje się być kontrola tego, ile ważymy. Jak jednak określić, jaka waga jest właściwa i proporcjonalna do naszej sylwetki i wzrostu? Istnieje na to kilka sposobów, z których najlepszym, a zarazem najprostszym wydaje się obliczenie BMI (z angielskiego Body Mass Index). Aby je policzyć należy podzielić wagę naszego ciała (w kilogramach) przez kwadrat naszego wzrostu (w metrach). Można przy tym skorzystać z naszego kalkulatora, widocznego poniżej.

Interpretacja wyniku

Otrzymany z wspomnianego powyżej działania (i kalkulatora poniżej) wynik naturalnie rzecz biorąc będzie liczbą, której interpretacją musimy się zająć. Dokładną klasyfikację BMI przedstawia poniższa tabelka.

BMI
Stan
Wartość BMI
wygłodzenie
mniej niż 16,00
wychudzenie
16,00 – 16,90
niedowaga
17,00 – 18,40
prawidłowa waga
18,50 – 24,90
nadwaga
25,00 – 29,90
otyłość I stopnia
30,00 – 34,90
otyłość II stopnia
35,00 – 39,90
otyłość III stopnia
40,00 i więcej zagraża życiu!

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]