jak jeść zdrowo

Nowa piramida zdrowego żywienia

Piramida żywieniowa jest to doskonale wszystkim znany, graficzne przedstawiony model prawidłowego odżywiania, czyli wykaz produktów, które zaspakajają wszystkie potrzeby organizmu ludzkiego, dzięki czemu pozwalają zachować dobry stan zdrowia. Co to jest piramida jedzenia?